PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Indien u de website gmu.online bezoekt, worden er privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens van u verwerkt. GMU B.V. acht uw privacy van groot belang. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

 • Informeren. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Verzameling beperken. Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten.
 • Beveiligen. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Toestemming. Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming wettelijk is vereist.
 • Rechten van betrokkenen. Wij respecteren uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen en eventuele andere rechten die u op grond van de toepasselijke privacywetgeving heeft.

In deze privacy- en cookieverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

In het kort

 • GMU B.V. maakt alleen gebruik van cookies die u volgen na het bezoek van de website indien u hiervoor expliciet toestemming geeft
 • GMU B.V. registreert anoniem gegevens over het gebruik van de website. Niemand kan dus achterhalen welke pagina’s u heeft bezocht.
 • Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server bij iXL hosting, onze server- en hostingspartner.
 • We sturen u alleen een nieuwsbrief toe indien u hier zelf uw e-mailadres voor heeft gegeven.
 • U kunt ten alle tijden een verzoek indienen om de (persoons)gegevens die we van u hebben opgeslagen in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen.

Welke gegevens verzamelt GMU B.V. en waar worden deze voor gebruikt?

Wanneer u een contactformulier invult, AdWords scan aanvraagt, een offerte aanvraagt, of op een andere wijze uw persoonsgegevens achterlaat kan GMU B.V. deze opslaan en bewaren. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Hiermee kunnen we het contact met u faciliteren, uitvoering geven aan eventuele overeenkomsten en voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk in dit laatste geval bijvoorbeeld aan onze administratieplichten.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor wij deze hebben verkregen, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Afhankelijk van welke functionaliteiten die u via de website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • voorletters en/of voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en organisatie;
 • Uitgeschreven verslagen van contactmomenten tussen u en GMU B.V..

Daarnaast kunnen we uw e-mailadres gebruiken om u op de hoogte te houden van nieuws, tips en aanbiedingen van GMU B.V indien u deze hiervoor heeft verstrekt. We kunnen uw gegevens verder gebruiken om onze dienstverlening en website verder te verbeteren. Hiervoor gebruiken we geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

Wat doet GMU B.V. om mijn gegevens te beveiligen?

Uw gegevens kunnen ofwel op een computer, server of bij een derde partij worden opgeslagen. In al deze gevallen hebben we gepaste maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen.

Beveiliging binnen ons bedrijf

Binnen ons bedrijf zijn de volgende maatregelen genomen om de veiligheid van uw gegevens te vergroten:

 • Toegang tot uw gegevens wordt zoveel mogelijk beperkt tot de medewerkers die deze toegang vereisen voor de uitvoering van hun werk.
 • Indien uw gegevens worden opgeslagen op een PC, Laptop of smartphone worden deze apparaten beveiligd met een wachtwoord. Ook individuele bestanden waarin uw gegevens staan opgeslagen (een Excel sheet bijvoorbeeld) zijn voorzien van een wachtwoord.
 • We verwijderen uw gegevens wanneer we deze niet meer nodig hebben voor het initiële doel waarmee deze verzameld zijn.
 • Medewerkers die bij ons uit dienst treden wordt alle toegang tot onze systemen en/of wachtwoorden tot deze systemen ontzegt.

Beveiliging van onze server & website

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard, maakt GMU B.V., in samenwerking met Web Whales, gebruik van de beveiligde servers van iXL hosting. Deze servers worden continu voorzien van de laatste software updates.

Onze website is voorzien van een beveiligde verbinding (SSL) en beschikbare beveiligingsupdates voor de website worden binnen vijf werkdagen doorgevoerd. Tot slot gebruiken we bij het verzenden van e-mail diverse authenticatie methodes zoals SPF.

Beveiligingsafspraken met derde partijen

Indien we uw gegevens aan derde partijen verstrekken maken we met deze partijen afspraken omtrent de verwerking en beveiliging hiervan (verwerkingsovereenkomst). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien we uw gegevens opslaan in een nieuwsbrieven systeem of een CRM systeem. Deze partijen kunnen op hun beurt weer andere partijen inschakelen die toegang verkrijgen tot hun systemen en daarmee tot uw gegevens. Zij maken hierover afspraken omtrent de verwerking en de beveiliging van uw gegevens met deze partijen (subverwerkers).

Mijn gegevens opvragen, inzien, wijzigen of laten verwijderen

GMU B.V. helpt u graag inzicht te krijgen in welke (persoons)gegevens we van u hebben opgeslagen. Zodoende kunt u bepalen of deze gegevens correct zijn, of u ze wilt laten wijzigen, of dat we deze dienen te verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen per e-mail (info@gmu.online) of per telefoon (085 888 7305).

Om een dergelijk verzoek snel in behandeling te nemen verzoeken wij u contact op te nemen vanaf een bij ons bekend e-mailadres of telefoonnummer. Zo weten we zeker dat we uw gegevens alleen aan u verstrekken. Lukt dit niet? Dan kunt u altijd een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • bepaalde functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische en functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website en onze diensten te verbeteren (analytische cookies);
 • het internetaanbod voor u interessanter te maken door middel van gerichte advertenties (advertentie cookies);
 • de mogelijkheid te bieden om de informatie op onze website te delen via verschillende ‘social media’ (social media cookies).

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond waarin wordt aangegeven dat indien u verder klikt op de website, u ons toestemming geeft om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in deze privacy- en cookieverklaring. Wanneer u ons toestemming geeft om cookies te plaatsen, kunnen wij cookies van de onderstaande partijen plaatsen:

Uitgever Cookie Soort Cookie
GMU B.V. Functionele cookie(s)
Facebook Social media cookie(s)
Facebook Remarketing Advertentie cookie(s)
Google Dynamic Remarketing Advertentie cookie(s)
Google Analytics Analytische cookie(s)

Wij hebben geen controle op hetgeen de bovenstaande partijen zelf met gegevens doen die via de geplaatste cookies worden verkregen. Meer informatie over de wijze waarop deze partijen de verkregen gegevens opslaan en wat zij met deze gegevens doen, kunt u vinden in de privacyverklaring van de betreffende partij (let op: deze kan regelmatig wijzigen).

In- en uitschakelen van cookies
U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van uw browser voor exacte instructies. Houd er wel rekening mee dat (bepaalde functionaliteiten op) de website mogelijk niet of niet-volledig werken indien u de cookies uitschakelt.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Websites van derden
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of in gevallen waarin wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

GMU B.V.
Blankenstein 260
7943 PG Meppel
E-mail: info@gmu.online
Telefoonnummer: 085 888 7305

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren, voordat wij gegevens toesturen.

Gratis Adwords consult 

vraag hem nu aan